Strona ta używa plików Cookie, Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie.

logo kellys2

REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH „KELLYS ENDURO MTB SERIES 2017”

1. WSTĘP

Organizatorem zawodów kolarskich „Kellys Enduro MTB Series 2017” jest firma: 

Active Group Maria Miedzińska 

ul. Bogusławskiego 5/3 

58-500 Jelenia Góra 

NIP: PL 611-117-41-43 

REGON 360701092 

Oficjalna strona zawodów to: www.enduro-mtb.eu zaś organizatora www.active-group.pl. 

Celem organizacji imprezy jest rozwój kolarstwa w odmianie enduro on-sight, wyłonienie najlepszych zawodników oraz promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych miejsc rozgrywania zawodów. 

Współorganizatorem imprez jest Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach.

Cykl zostanie rozegrany podczas 4 wyścigów: 

• 20 maja 2017 (sobota) – Srebrna Góra 

• 9 lipca 2017 (niedziela) – Szklarska Poręba 

• 9 września 2017 (sobota) – Baligród 

• 30 września 2017 (sobota) - Mieroszów 

W ramach każdego wyścigu rozegrany zostanie oficjalny Akademicki Puchar Polski w Enduro. 

Dodatkowo w dniach 9-11 czerwca 2017 w Przesiece odbędzie się ZLOT, czyli wiele godzin testowania rowerów, akcesoriów oraz szkolenia, wykłady i wycieczki z przewodnikami po karkonoskich ścieżkach. 

2. UCZESTNICTWO

W wyścigu prawo startu mają osoby, posiadające sprawny rower i kask sztywny, które zapoznają się z niniejszym regulaminem i dokonają następujących czynności: 

• Rejestracji on-line lub w biurze zawodów (tylko dzień przed - w przypadku wolnych miejsc na liście startowej) 

• Dokonania opłaty startowej w zawodach (kartą kredytową lub Przelewy24 - przy zgłoszeniu on-line, gotówka-przy zgłoszeniu w biurze zawodów); 

• Własnoręcznego podpisu na liście startowej (która jest potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania) 

• Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (dotyczy materiałów filmowych i zdjęciowych przygotowywanych przez organizatora). 

• W przypadku startu osób niepełnoletnich - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (za dolną granicę wieku pozwalającego na start przyjmuje się 15 lat rocznikowo) 

• Aby być sklasyfikowanym w Akademickim Pucharze Polski należy posiadać i okazać w biurze ważną legitymację AZS oraz dowolny dokument potwierdzający status studenta lub pracownika uczelni.

Zawodnik zostanie wpisany na listę startową i przypisany do grupy startowej, po rejestracji w bazie danych i zaksięgowaniu opłaty za udział w zawodach. 

Organizator wprowadza na każdy wyścig limit startujących, podawany na kilka dni przed rozpoczęciem zapisów na dany wyścig. Równocześnie zastrzega sobie prawo zmiany limitu, informując o tym w stosownym komunikacie na stronie www i FB. W przypadku zaksięgowania wpłaty po zamknięciu listy startowej zostanie ona zwrócona wpłacającemu, a zgłoszenie zostanie anulowane.

Każdy z zawodników otrzyma w pakiecie startowym:

- numer startowy montowany na kierownicy roweru - dedykowany każdej edycji (obowiązuje zakaz modyfikacji i docinania numeru startowego), 

- chip pomiaru czasu – do zwrotu po zawodach (kaucja zwrotna 50 zł płatna w biurze zawodów), 

- upominki od sponsorów zawodów (m.in. gadżety od Kellys Bike, smary Juice Lubes, środki Nikwax, mleczko uszczelniające Trezado, napój i batonik Oshee i inne), 

- talon żywieniowy (na wieczorne ognisko), 

- materiały promocyjne od sponsorów zawodów,

- w zależności od edycji dodatkowy upominek od sponsorów.

3. PROGRAM WYŚCIGÓW

Przed każdym wyścigiem podany zostanie szczegółowy harmonogram godzinowy (komunikat organizacyjny), jednakże swego rodzaju program ramowy będzie zawsze taki sam: 

Piątek - przyjazd zawodników, odbiór pakietów startowych 

Sobota - odbiór pakietów startowych, 

- odprawa techniczna, 

- rozdanie chipów pomiaru czasu i map kolejnym grupom startowym i podpisanie listy startowej, 

- zawody - starty na poszczególnych OS-ach, 

- after party dla wszystkich uczestników – ognisko/grill, 

- dekoracja zwycięzców 

Niedziela - testy rowerów, wycieczka z przewodnikiem 

W przypadku edycji w Szklarskiej Porębie zawody odbędą się w niedzielę. 

4. RYWALIZACJA 

• OS nie będą oznakowane dzień przed zawodami. Ideą rywalizacji jest przejazd trasy bez wcześniejszej znajomości jej przebiegu tzw. „On-Sight”. 

• Zawodnik nie będzie mógł dokonać rozpoznania trasy przejazdu przed zawodami oraz w czasie trwania zawodów. Za próbę rozpoznania poprzez przejście, lub przejechanie nawet fragmentu odcinka specjalnego w trakcie trwania zawodów zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

• Podczas odprawy technicznej przed startem, każdy z uczestników otrzyma mapę z zaznaczonymi pkt. startu i mety każdego z OS oraz sugerowane trasy dojazdowe (z mety na start kolejnego OS), a także czasami startowymi jego grupy na poszczególnych OS.

• Przy odbiorze mapy i chipu pomiaru czasu, każdy zawodnik ma obowiązek podpisać się własnoręcznie na liście startowej.

• Każdy z zawodników będzie miał określony przedział czasowy na wystartowanie na danym OS. Podczas rejestracji on-line będzie możliwe zapisanie się do danej grupy startowej (każda grupa po 20 osób).

• Odcinki dojazdowe na kolejne OS będą objęte limitem czasowym (podanym na odprawie technicznej oraz na wydrukowanych mapach), który określa ostateczną godzinę pojawienia się na starcie danego OS dla danej grupy startowej. Jeśli zawodnik spóźni się na start, a dany OS będzie jeszcze otwarty, zawodnik będzie mógł wystartować w kolejnej grupie startowej, nie utrudniając startu osobom w niej startującej,jednak doliczona mu będzie kara czasowa (1 min za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia).

• Po OS i odcinkach dojazdowych można poruszać się jedynie na rowerze lub pieszo. Złamanie tego nakazu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

• Podczas zawodów nie dopuszcza się możliwości powtarzania przejazdu OS (nawet w przypadku wypadków czy defektów roweru). Wyjątek stanowią sytuacje gdy zawodnik przerwał swój przejazd w celu udzielania pomocy innemu uczestnikowi, który uległ wypadkowi, lub w przypadku usunięcia przez osoby trzecie na dużym odcinku trasy oznakowania (taśm i strzałek). Decyzję o możliwości powtórzenia przejazdu danego OS podejmuje organizator w porozumieniu z sędzią danego OS, a powtarzany przejazd powinien rozpocząć się przed zamknięciem danego OS.

• Trasa będzie oznaczona tabliczkami (strzałki, wykrzykniki itp. na czerwonym tle), oraz taśmami. Ponadto w kluczowych pkt. będą osoby porządkowe i sędziowie (mający łączność, ubrani w kamizelki odblaskowe lub czerwone stroje Pokojowy Patrol).

• Rower uczestnika powinien być dobrze przygotowany i zapewniać bezpieczne pokonanie trasy zawodów, a przede wszystkim być wyposażony w dwa sprawne hamulce: przedni i tylni. Jego stan może być kontrolowany przed startem przez sędziego technicznego. Przed wyjazdem z miasteczka zawodów rower zostanie oklejony naklejkami przez organizatora (rama i amortyzator przedni). Naklejki te nie mogą zostać zerwane, ani zaklejone przez uczestnika.

• Zawodnicy nie mogą w trakcie zawodów wymieniać roweru oraz jego następujących elementów: ramy, amortyzatorów. 

• Nie ma możliwości startu w zawodach na tzw. „E-Bike” czyli rowerach z elektrycznym wspomaganiem napędu. Zawodnicy korzystający z takich rowerów nie zostaną dopuszczeni do startu.

• Rywalizacja powinna odbywać się w duchu fair play. Jadący wolniej zawodnicy powinni (w miarę możliwości) ułatwić manewr wyprzedzania szybszym zawodnikom.

• Uczestnik ma obowiązek posiadania sztywnego kasku, który zobowiązany jest nosić przez cały czas poruszania się na rowerze. Kask powinien być przez cały czas zapięty, w szczególności wymagane jest zapięcie pod brodą. Brak kasku powoduje dyskwalifikację z zawodów, bez możliwości zwrotu opłaty startowej. Brak prawidłowo założonego i zapiętego kasku w czasie jazdy na rowerze po odcinkach dojazdowych obciążone jest karą 5 minut do czasu przejazdu.

5. KLASYFIKACJE I PUNKTACJA

W ramach zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

Indywidualna: 

Kobiety - OPEN

Kobiety – AZS Open 

Mężczyźni: 

• Junior (do 21 lat) 

• Elita (od 21 lat do 39 roku życia włącznie) 

• Masters (od 40 roku życia włącznie) 

• AZS - Open 

Hardtail (prowadzona wśród zawodników/-czek startujących na rowerach ze sztywną ramą, bez amortyzacji)

Drużynowa: 

Na wynik drużyny (teamu) składać się będzie suma punktów zdobytych przez 4 (czterech) najwyżej sklasyfikowanych członków drużyny (punkty z danej kategorii). Na klasyfikację uczelnianą AZS, składać się będzie suma punktów zdobytych przez 3 zawodników, najwyżej sklasyfikowanych reprezentantów danej uczelni. 

Indywidualna klasyfikacja generalna: 

Do klasyfikacji generalnej zaliczane są najlepsze wyniki punktowe zawodnika z 3 edycji „Kellys Enduro MTB Series 2017”. O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje suma uzyskanych punktów. Jeżeli suma punktów nie rozstrzyga o miejscu, decydujące jest wyższe miejsce w edycji finałowej. 

Drużynowa klasyfikacja generalna: 

Do drużynowej klasyfikacji generalnej zaliczane są drużyny/uczelnie, które zostały sklasyfikowane przynajmniej na 3 edycjach cyklu. O miejscu w drużynowej klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów z 3 edycji uzyskanych przez daną drużynę/uczelnię. Jeżeli suma punktów nie rozstrzyga o miejscu, decydujące jest wyższe miejsce w edycji finałowej.

Zajęte miejsce  Elita Mężczyzn Kobiety Open Masters i Junior Mężczyzn oraz Harttail 
500 400  400
420  340  340 
360  300  300 

320  280  380 
290  260  260 
270  240  240 
250  220  220 
240  200  200 
230  180  180 
10  220  160  160 
11  210  150  150 
12  200  140  140 
13  190  120  120 
14  180  110  110 
15  170  100  100 
16  165  90  90 
17  160  80  80 
18  155  70  70 
19  150  65  65 
20  145  60  60 
21  140  55  55 
22  136  50  50 
23  134  45  45 
24  132  40  40 
25  130  35  35 
26  128  30  30
27  126  28  28 
28  124  26  26 
29  122  24  24 
30  120  22  22 
31 

119 

20  20 
32  każde kolejne miejsce 1 punkt mniej  każde kolejne miejsce 1 punkt mniej  każde kolejne miejsce 1 punkt mniej 
x  >=150 bez punktów  >=51 bez punktów >=51 bez punktów 

6. NAGRODY

• Nagradzane będą 3 pierwsze osoby w każdej kategorii, które otrzymają pamiątkowe trofea oraz nagrody rzeczowe. W puli znajdą się m.in. zegarki Suunto, okulary Julbo, zębatki HCC, odzież i ochraniacze Endura, kaski TSG, latarki i powerbanki Varta, bony na produkty Maxxis, systemy Airshot, produkty Cloud Perform, pedały HT, łańcuchy YBN, pokrowce IZI Sport, bony na plecaki Deuter, bony zakupowe na produkty Regatta i Dare2b, bony zakupowe na komponenty Sixpack, mleczka Trezado, smary Juice Lubes, impregnaty Nikwax, butelki Sigg, produkty Oshee, i inne. 

• Na dekorację zwycięzców mają obowiązek zgłosić się 3 pierwsze osoby z danej kategorii. Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w strojach teamowych (o ile takowe posiadają). W przypadku nieobecności należy wydelegować zastępstwo lub poinformować o tym fakcie organizatora (w innym przypadku nagrody przepadają). 

7. KARY

• Za poruszanie się po OS i odcinkach dojazdowych inaczej jak na rowerze bądź pieszo - dyskwalifikacja. 

• Za rozpoznanie OS w dniu zawodów (przejście, przejazd) - dyskwalifikacja. 

• Za przemieszczania się po trasie i podczas dojazdów na OS bez kasku założonego i zapiętego na głowie otrzymuje się karę – 5 minut doliczone do sumy czasu. 

• Za niestosowanie się do poleceń sędziów i służb porządkowych otrzymuje się karę (w zależności od wagi przewinienia) – od 1 do 5 minut doliczone do sumy czasu lub w skrajnych przypadkach dyskwalifikacja. 

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

Zgłoszenia do zawodów można dokonać poprzez system zgłoszeń elektronicznych dostępny na stronie: www.enduro-mtb.eu.

Zgłaszający wybiera w systemie grupę startową, w której chce zostać zarejestrowany na dane zawody. 

Informacja o dostępności poszczególnych grup startowych będzie podawana na stronie wyboru grupy. W trakcie rejestracji każdy uczestnik zakłada indywidualne konto w systemie przekazując organizatorowi dane potrzebne do jego sklasyfikowania w wynikach zawodów. Po dokonaniu rejestracji danych zgłaszający zostanie przeniesiony do systemu płatności Przelewy24 lub będzie mógł dokonać płatności za start w zawodach w biurze zawodów, jeśli pozostaną wolne miejsca w grupach startowych. Rezerwacja miejsca w grupie startowej musi zostać potwierdzona wpłatą w trakcie 24 godzin od chwili rejestracji, po upływie tego czasu miejsce w danej grupie zostaje zwolnione. Dla przyspieszenia rejestracji i uniknięcia usunięcia rezerwacji miejsca startowego zalecamy wpłatę szybkim przelewem przez system Przelewy24. 

Limit zgłoszeń może zostać zmieniony przez organizatora, co zostanie podane na stronie oraz poprzez stronę zawodów w portalu Facebook.

Wysokość opłaty startowej za udział w zawodach uzależniona jest od terminu wpłaty:

- 100 zł do 21 dni przed terminem danego wyścigu, 

- 120 zł na 20-7 dni przed terminem danego wyścigu,

- 140 zł na 7-1 dzień przed wyścigiem. 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia nr startowego za wydanie duplikatu pobierana będzie opłata 10 zł. 

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: 

- możliwość startu na oznaczonych odcinkach specjalnych, 

- wyniki za pośrednictwem elektronicznego pomiaru czasu (Sport Ident), 

- zabezpieczenie medyczne (mobilna karetka – auto terenowe, ratownicy medyczni na trasie zawodów), 

- upominki od sponsorów, 

- bufet regeneracyjny po minimum jednym z OS (napoje, owoce, batony itp.), 

- możliwość umycia roweru po zawodach, 

- imprezę integracyjną po zawodach (w tym bon na grill/napój). 

Sposób dokonywania opłaty startowej: 

Opłaty startowej można dokonać za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24 lub gotówką w biurze zawodów najpóźniej dzień przed zawodami - możliwe jedynie przy wolnych miejscach w grupach startowych. 

Płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24: 

• Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej. 

• Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa w zawodach w wybranej grupie startowej. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. 

• Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. Termin wpłaty decyduje o przypisaniu do wybranej grupy startowej.

• Za moment zapłaty uważa się potwierdzenie wpływu środków do systemu płatności internetowych. 

• W przypadku dokonania przelewu na później niż 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów. 

• Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy. Reklamacja, rezygnacja, przeniesienie wpłaty: 

• Każdemu rejestrującemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji funkcjonowania systemu rejestracji i płatności w terminie 2 dni od zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić mailowo na adres: enduromtbseries @ gmail.com. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 3 dni roboczych. 

• Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w wyścigu, nieukończenia wyścigu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

• Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni przed terminem zawodów. Warunkiem jest przesłanie deklaracji na enduromtbseries @ gmail.com Organizator na wyraźną prośbę wpłacającego może wystawić KP lub fakturę VAT, jednak nie później niż 7 dni po zakończeniu zawodów. Do wystawienia faktury niezbędne jest przekazanie stosownych danych (nazwa instytucji, adres i nr NIP). Faktury nie będą wystawiane w dniu zawodów tylko wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez wpłacającego adres e-mail. 

Przetwarzanie danych osobowych: 

W trakcie rejestracji zawodnik przekazuje organizatorowi dane osobowe potrzebne dla przeprowadzenia zawodów startowych. Są one przetwarzane w celu realizacji zapisów na zawody Enduro MTB Series, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta zawodnika w systemie rejestracji na zawody, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji promocyjnych drogą elektroniczną. 

Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w systemie zapisów przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapisów i startu w zawodach. 

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji zawodów i przygotowania wyników. 

Każdej osobie korzystającej z systemu zapisów przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do Active Group z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182). Więcej o naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj. 

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

• Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. 

• Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

• Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wszystkich OS oraz na trasach dojazdowych. 

• Organizator zaleca jazdę na OS w kaskach typu Fullface, rękawiczkach, okularach/goglach i z ochraniaczami pleców, łokci, kolan i piszczeli.

• Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów (karetka i ratownicy medyczni). 

• Zakazuje się spożywania alkoholu oraz środków odurzających podczas trwania rywalizacji sportowej tj. od rozpoczęcia odprawy technicznej do zakończenia rywalizacji na ostatnim OS. 

• Kontakt telefoniczny do szefa zabezpieczenia medycznego będzie każdorazowo podany w komunikacie organizacyjnym dotyczącym danego wyścigu. 

• Kontakt telefoniczny do biura zawodów: +48 519 613 598.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Zawodnik zostanie dopuszczony do startu w wyścigu po potwierdzeniu swojego udziału w Biurze Wyścigu oraz po przymocowaniu numeru startowego oraz chipa pomiaru czasu. 

• Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 

• Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania. 

• W przypadku dokonania wpłaty i nie wystartowania w wyścigu, opłata startowa nie będzie zwrócona zawodnikowi. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu oraz decyzyjność w sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje Organizatorowi zawodów.